Semester gör susen

Visst mår vi alla bra av semester. Jag är lycklig över att jag i sommar hann hålla några veckor ledigt i streck. Det är några år sedan sist.

Att ta dagen som den kommer, att få lyssna till dagens sommarprat ute på verandan i lugn o ro, med bara måsarnas skrik och vågornas skvalp i bakgrunden, ja det var fantastiskt skönt.

Alla behöver vi våra andhål, som ger oss kraft att jobba vidare. I varje yrke behöver man vara mån om att hålla sig med goda verktyg och redskap. Som beslutsfattare, är man själv också redskapet. Tanken, analysförmågan, förmågan att ta till sig information, att lyssna och vara lyhörd, och att sedan dra slutsatser o fatta beslut, allt det kräver energi.

Därför känns det också nu gott, att jobba vidare i höst, fastän vi vet att vi har tuffa tider framför.. Men just därför, behövs kraft, kreativitet och tålamod.

Jag skall försöka hinna med att skriva en blogg per vecka nu. Facebook och Twitter i all ära. Men några mera utförliga resonemang finns det inte riktigt plats för i de medierna. Därför har bloggen ännu sin plats.

Glad Valborg! Hyvää Vappua!

Tiden går och isen smälter. Snart kan man lägga ut båten. Det om något är ett riktigt vårtecken!
Jag kom hem från Mongoliet sent igår kväll. Ett spännande land, med en befolkning på 2,9 miljoner, varav hälften bor i huvudstaden Ulanbaator. Landet har en förunderlig natur. Allt från höga berg, milslång stepp till Gobi öken och skog.

Det var roligt att notera att frågor om mänskliga rättigheter, demokrati, korruption och utveckling av rättsstaten var på agendan. Jag hade också en god diskussion med landets justitieminister kring dessa teman. I det mongolska parlamentet idag är 11 kvinnor av totalt 77 ledamöter. Kvinnornas antal har ökat från senaste period då de var enbart 3. Också till denna del är utvecklingen i landet positiv. Vi fick också höra att man har planer på att avskaffa dödsstraffet.

Tillbaka i Finland, känns det skönt att kunna gå till butiken utan polis-eskort och att kunna rasta hunden i fred. Vi har mycket att vara glada över i vårt goda land. Mycket som vi tar för givet.

Men självfallet har vi också mycket att förbättra och fortsätta jobba för. En sådan sak är kvinnornas lön i förhållande till männens. Det passar också bra att påminna oss om detta just nu inför 1:a maj. Vi har åstadkommit en god jämställdhet mellan kvinnor och män på många områden, men då det gäller lönerna har vi ännu en bit att gå. Kvinnans euro är nu ca 83 cent. År 2020 borde vi vara uppe i minst 90 cent, helst mera!

Glad Valborg och första maj till alla. Våren kommer !

Kvinnors och flickors rättigheter behöver uppmärksamhet

Idag på internationella kvinnodagen, vill jag påminna om att det inte är någon självklarhet att kvinnor och flickor har rätt till likabehandling och skydd mot övergrepp i vår värld.

Vi får varje vecka höra om ofattbara orättvisor som riktas mot flickor och kvinnor på olika håll i världen. Det goda är att man tex nu i Indien vågar gå ut på gator o torg och kräva förändring. Dagens snabba mediateknik, möjliggör också att världen kan få del av vad som händer runt om på ett annat sätt än tidigare.

Vi behöver förändring i attityder, och vi behöver respekt för varje mänskas rätt till sin egen kropp.

Också i vårt eget land har vi mycket att göra då det gäller tex familjevåldet. Det vore enkelt om man kunde lagstifta bort våldet. Men det kan man inte. Självfallet skall strafflagen verka förebyggande och avskräckande. Men då det gäller konflikthantering, måste vi helt enkelt bli bättre på att få speciellt pojkarna men också flickorna att inse och förstå, att våld mot en annan aldrig är en lösning på ett problem.

Låt oss därför fortsätta en öppen diskussion och också tala om saker med deras rätta ord.

Som en hälsning från Bryssel, där jag just nu är på Justitierådsmöte, kan jag med glädje konstatera att vi nu fått godkänt förslaget till besöksförbud i sin slutliga form.

Glad kvinnodag till alla !

Riksmötet öppnas och takten tilltar

Riksdagsledamöterna återvänder till Arkadiabacken på måndag. Då blir det val av talmän, och också riksdagsgrupperna konstituerar sig igen. Med Svenska riksdagsgruppen åker vi till Hyvinge för att bland annat besöka Hyvinge svenska skola. Allmänheten är välkommen att träffa oss från kl 18.

Jag har njutit av januari månad. För en gångs skull har jag haft tid att också vara på ministeriet och jobba med en ”normalare” takt. Ändå har jag hunnit med mycket. Besök på ett flertal företag såväl i Österbotten som i Raseborgstrakten. En halv dag i Helsingfors fängelse, advokatdagarna, förvaltningsdomstolsdagarna, Kyrkans Ungdoms samling i Karis, besök i Pargas osv.

Vi har en arbetsdryg vårvinter framför oss. Det är säkert. Ekonomin kommer att vara det stora samtalsämnet, eller borde åtminstone vara det. Glöm EU-folkomröstning – helt onödigt att sätta krut på en sådan debatt. Mycket fruktbarare att i sället fokusera på hur vi höjer sysselsättningen, skapar gynsammare klimat för företag att växa och hur vi kan förbättra folkhälsan.
Det är dags att inse att ju bätre folkhälsa- dess bättre konkurrens kraft – och mera välmående i vårt samhälle. Alla mår vi bra av – just det – att få må bra.

Slutligen, ett fungerande rättsväsende med oberoende domare och åklagare, är en av de viktigaste hörnstenarna i ett demokratiskt samhället. Det man kanske inte så ofta tänker på, är att rättstaten också är den bästa garanten för tillväxt. Bland annat därför är det så viktigt att alla länder i EU skulle satsa på att leva upp till att genomgående värna om ett fungerande, rättvist och obundet domstolsväsende. Självfallet är medborgarnas rätt till ett fungerande rättskydd, som bygger på lag och på respekt för de mänskliga rättigheterna det viktigaste.

Riksdagsledamöternas lön – efterlyses samhällsfördrag!

Diskussionen om en eventuell sänkning av riksdagsledamöternas löner har tagit fart. President Niinistö var först ut på plan med initiativet att sänka sitt eget arvode. Idag har riksdagens talman Erro Heinäluoma uttalat stöd för tanken att också riksdagsledamöternas löner skulle sänkas.

Tanken i sig är ädel, i det ekonomiska läge vi just nu befinner oss i. För att vi skall nå det resultat som eftersträvas, dvs att flere i samhället drar sitt strå till stacken nu för att balansera landets ekonomi, krävs en gemensam insats. Då tänker jag på att också övriga kategorier av högre inkomsttagare i landet borde följa med på lönesänkningståget. Dvs högre tjänstemän inom stat och kommun, men också inom näringslivet.

Varför – jo för att vi inte skall få en  snedvridning, där riksdagsledamots uppdraget i slutändan blir än mindre attraktivt. Riksdagsmännens arbete är krävande och tidsdrygt. Vi behöver riksdagsledamöter från olika håll i landet, representerande olika samhällsgrupper och yrken. Därför är det viktigt att det inte blir så, att uppdraget i framtiden inte känns attraktivt ifall lönenivån börjar släpa efter. Därför borde tex stads – och kommundirektörer, högre tjänstemän inom såväl det kommunala som statliga fältet och också näringslivet följa med.

Då regeringen tillträdde 2011, sänktes minstrarnas löner med 5 %. Idag har vi en situation där kanslicheferna på ministerierna ligger betydligt högre i lön än ministrarna som bär det politiska ansvaret för sitt ministerium. Vi har också en situation där  de politiska statssekreteranas löner närmar sig ministrarnas. Och synnerligen i ögonfallande är ju att statsministerns lön ligger betydligt lägre än de större städernas stadsdirektörslöner. Vem tycker att det är rättvist  och rimligt ?

Så summa summarum. Vi behöver talkoanda nu bland de högre ikomsttagarna. Då är det också rimligt att riksdagen deltar i det talkot!

Gott Nytt År 2013 ! Hyvää Uutta vuotta 2013!

Nytt år med nya möjligheter. År 2012 var intensivt på många sätt. Det var ett valår i högsta grad, med val av såväl president i januari som kommunalval i oktober.

Därtill hade vi ju ordförandeval i SFP.Alla dessa val krävde en hel del jobb, och speciellt arbetsdrygt var naturligtvis partiordförandevalet. Men det var också givande att röra sig runt om i Svenskfinland och träffa folk och lyssna till dem.

Nu har vi tack och lov inget val på kommande i år. Jag hoppas också att vi får koncentrera oss på att bygga samhälle och hitta lösningar på de problem vi har.

Jag hoppas också att vi skulle få ett ännu mera konstruktivt och uppbyggande samhällsklimat. Alla får vi bidra med vårt strå till stacken, och visst är det roligare och lättare att leva om attityden runt omkring är mera positiv än negativ.

Rättskänslan och samhörigheten är viktiga element i samhället, vilket också president Niinistö tog fasta på i sitt nyårstal.

Ett leende eller en klapp på axeln kostar inget. Men det kan ge en medmänska mycket. Låt oss satsa på vänlighet och gott bemötande av varandra och en uppbyggande samhällsdebatt. Då mår vi alla bättre!

Hjärtligt Tack !

Ett hjärtevarmt Tack för det stora stödet i kommunalvalet. SFP lyckades hålla ställningarna i Jakobstad. Faktum är att vi är bara 2 röster från ett 19e mandat. I Vasa valkrets gjorde vi ett lyckat val som helhet.

Jag är stolt och glad över alla våra goda kandidater som med gemensamma krafter bidragit till framgången. Och naturligtvis synnerligen tacksam gentemot våra väljare som gett oss förtroende att fortsätta samhällsbygget i våra kommuner.