Öppenhet och respekt för olikheter behövs!

De fruktansvärda terroristattentaten i Paris har igen en gång väckt oss till insikt om ondskan i världen. Den är brutal och hänsynslös i sin värsta form. Men vi får inte sträcka upp händerna eller ge upp. Tvärtom!

Det är med öppenhet och respekt för varandra vi kan visa att vi inte ger vika för dessa onda krafter, som vill sprida rädsla och otrygghet.

Terrorism måste bekämpas på många plan och tillsammans genom gränsöverskridande samarbete. Det är så man också kan föregripa attentat under planering.

Samtidigt är det viktigt att inse, att vi alla kan medverka till att försöka hindra marginalisering och radikalisering. Ju bättre vi lyckas bygga samhällen där mänskor känner sig delaktiga, där barn och unga märker att de vuxna bryr sig om, att alla har rätt uppleva att de är behövda och har en mission, dess bättre kan vi också förebygga utanförskap. Därför är det också så viktigt att vårt samhälle satsar på integrationsfrämjande åtgärder. Att de som kommer till vårt land kan känna sig välkomna och få en möjlighet att lära sig våra språk, och på riktigt bli inkluderade i samhället.

Det finns en uppenbar risk att alla muslimer nu också dras över samma kam. Det måste vi akta oss för, och komma ihåg att de extrema fanatikerna utgör en liten bråkdel, av alla dem som bekänner sig till den muslimska tron.

Yttrandefriheten är en oerhört viktig grundrättighet för oss alla. Den ska vi värna om. Samtidigt ska vi kunna respektera rätten till trosfrid. Vi har alla rätt att tro – eller att låta bli! Och det ska vi respektera. Den straffbestämmelse vi har om trosfrid, är från 1998. Den har tillämpats väldigt sällan. Det är i och för sig bra. Trosfriden och rätten till religionsutövning anses utgöra en del av den samhällsfred som hör till den allmänna ordningen. Skyddsobjektet är alltså inte Gud eller motsvarande institution i andra religioner, utan medborgarens rätt till religiösa övertygelser och känslor samt trosfriden i samhället.

Man kunde också säga att med hänsyn till grundlagen och människorättskonventionerna står skyddet av yttrandefriheten och skyddet av religiösa känslor inte i konflikt med varandra, utan båda bör skyddas.

Slutligen är det också på sin plats att konstatera att terroristdåden i Frankrike inte kan anses ha någon nämnvärd koppling till vårt stadgande om trosfrid!

Låt oss således gå vidare med öppna ögon och öppet sinne. Den manifestation som igår tog plats på Paris gator och torg, gjorde åtminstone mig varm om hjärtat. Aldrig tidigare har vi sett så många av världens ledare gå i armkrok tillsammans och visa att vi inte kommer att låta oss skrämmas och falla till undfallenhet. Glad att också vår statsminister Alexander Stubb var där. Genom att göra det goda kan vi motverka det onda!

 

Annons

Raketerna kan ställa till det

imageNär jag kom till Jakobstads torg på nyårsafton ca tjugo minuter före midnatt, var det rätt glest med folk. Men plötsligt började det strömma till människor från höger och vänster, och snart var där en betydlig folkskara.

År efter år har traditionen att välkomna det nya året på torget levt vidare. Nyårsfirarna väntar andäktigt på att det nya årtalet skall tändas på Rådhuset, fastän programmet i sig inte är så märkligt. Varje år har det också varit lika spännande att se ifall ljudåtergivningen fungerar. Så också denna gång. Speciellt då man själv ska hålla tal, är man ju mån om att talet också hörs utöver torget, så att de som på riktigt är intresserade att lyssna, kan höra vad som sägs.

Den här gången inleddes programmet från Rådhuset med två musikstycken, varefter det var dags för mitt tal. Kändes som jag nästan fick äta upp mikrofonen för att vara säker på att ljudet skulle nå längre än till balkongen. Och samtidigt som jag stod där o talade, fick jag noga följa med raketerna som sköts från olika håll på torget. Man vill ju helst inte bli träffad…. Har en gång tidigare, för kanske 5 år sedan upplevt detsamma på samma plats, och tänkte redan då, att det här borde man göra något åt. Men det tycks vara så, att så länge inget allvarligare händer, så låter man arrangemangen vara desamma år efter år. Nu gick det också så, att efter mitt tal, skulle bleckblåsarna ännu framföra en nyårsfanfar. Och då träffades en av gossarna i axeln av en fyrverkeripjäs. Tack och lov hände inget allvarligare, men en påminnelse om att det är riskfyllt att stå på balkongen utan tex plexiglas framför, fick vi igen.

Slutet gott, allting gott för denna nyårsafton. Men det kunde vara bra att man från stadens sida som arrangör och värd för tillställningen, skulle fila lite på konceptet och fundera över hur man kunde öka säkerheten. Traditionen att ta emot det nya året på stadens torg ska vi värna om och låta leva vidare. Gott Nytt År 2015!