Dagens sexköpslag föder människohandel

Vill du att Finland skall vara ett land som det är attraktivt att komma till om man vill göra pengar på mänskohandel ? Den frågan ska man ställa sig, före man tar ställning till frågan om vi behöver ett totallförbud mot sexköp eller inte.

Den utredning som professor Johanna Niemi vid Helsingfors Universitet och jur.mag. Jussi Aaltonen presenterade igår, visar med all tydlighet att dagens lagstiftning som reglerar sexköp i Finland inte fungerar. Den skyddar inte offer för mänskohandel och koppleri, på ett sådant sätt som riksdagen tänkt då lagen kom till år 2006.

Idag är alltså köp av sex av minderåriga, samt av offer för människohandel och koppleri förbjudet enligt lagen. Straffet är böter eller fängelse högst 6 månader. Men lagen förutsätter att sexköparen vet om att den han köper av, är ett offer för människohandel eller koppleri. I praktiken har det här lett till, att ju mindre köparen vet om sin sexpartner, dess mindre risk är det. Beviströskeln är så hög, att det i praktiken blir sgs omöjligt att få till stånd en fällande dom.

Det i sin tur betyder, att de som behöver mest skydd – ofta unga flickor som hämtas från utlandet till Finland, och som tvingas in i prostitution, blir de som lider mest av att vår lagstiftning är bristfällig.

Utredningen visar att av ca 380 sexköpsfall som varit föremål för förundersökning, har ca 170 gått till åklagaren, ca 50 har lett till åtal och av dessa har drygt 30 lett till fällande dom.Det om något visar hur absurd situationen är. Lägg därtill till, att i många fall som polisen utreder som människohandel eller koppleri, så låter man helt enkelt bli att utreda sexköpen, och koncentrerar sig på huvudbrotten. Tusentals sexköpare undgår alltså allt ansvar.

I Sverige gick man in för såkallat totalförbud mot sexköp 1999. Idag kan man påvisa att efterfrågan minskat, att gatuprostitutionen halverats och att Sverige inte är ett attraktivt land för mänskohandlare. Jordmånen är inte så bördig, eftersom sexköp i alla former är straffbart. Och svenska folket ger ett starkt stöd för dagens lagstiftning. Ca 70-80 %av svenskarna är för dagens modell. Opinionen före lagen kom till var en annan. Då ansåg färre än hälften att man skulle gå in för totalförbud. Man har alltså i Sverige lyckats påverka attityderna och man har lyckats med att stävja människohandeln.

Nu är det dags för oss i Finland att inse att vi själva har ett ansvar och att vi också kan bidra i kampen mot skoningslöst utnyttjande av unga flickor och kvinnor som ofta kommer från svåra förhållanden. Jag vill inte att Finland skall vara ett land dit det lönar sig att komma för att utnyttja de svaga och sårbara, för egen vinnings skull. Jag hoppas att vi är många som tänker så.

Annons

Semester gör susen

Visst mår vi alla bra av semester. Jag är lycklig över att jag i sommar hann hålla några veckor ledigt i streck. Det är några år sedan sist.

Att ta dagen som den kommer, att få lyssna till dagens sommarprat ute på verandan i lugn o ro, med bara måsarnas skrik och vågornas skvalp i bakgrunden, ja det var fantastiskt skönt.

Alla behöver vi våra andhål, som ger oss kraft att jobba vidare. I varje yrke behöver man vara mån om att hålla sig med goda verktyg och redskap. Som beslutsfattare, är man själv också redskapet. Tanken, analysförmågan, förmågan att ta till sig information, att lyssna och vara lyhörd, och att sedan dra slutsatser o fatta beslut, allt det kräver energi.

Därför känns det också nu gott, att jobba vidare i höst, fastän vi vet att vi har tuffa tider framför.. Men just därför, behövs kraft, kreativitet och tålamod.

Jag skall försöka hinna med att skriva en blogg per vecka nu. Facebook och Twitter i all ära. Men några mera utförliga resonemang finns det inte riktigt plats för i de medierna. Därför har bloggen ännu sin plats.