Kvinnors och flickors rättigheter behöver uppmärksamhet

Idag på internationella kvinnodagen, vill jag påminna om att det inte är någon självklarhet att kvinnor och flickor har rätt till likabehandling och skydd mot övergrepp i vår värld.

Vi får varje vecka höra om ofattbara orättvisor som riktas mot flickor och kvinnor på olika håll i världen. Det goda är att man tex nu i Indien vågar gå ut på gator o torg och kräva förändring. Dagens snabba mediateknik, möjliggör också att världen kan få del av vad som händer runt om på ett annat sätt än tidigare.

Vi behöver förändring i attityder, och vi behöver respekt för varje mänskas rätt till sin egen kropp.

Också i vårt eget land har vi mycket att göra då det gäller tex familjevåldet. Det vore enkelt om man kunde lagstifta bort våldet. Men det kan man inte. Självfallet skall strafflagen verka förebyggande och avskräckande. Men då det gäller konflikthantering, måste vi helt enkelt bli bättre på att få speciellt pojkarna men också flickorna att inse och förstå, att våld mot en annan aldrig är en lösning på ett problem.

Låt oss därför fortsätta en öppen diskussion och också tala om saker med deras rätta ord.

Som en hälsning från Bryssel, där jag just nu är på Justitierådsmöte, kan jag med glädje konstatera att vi nu fått godkänt förslaget till besöksförbud i sin slutliga form.

Glad kvinnodag till alla !

Annons