Riksmötet öppnas och takten tilltar

Riksdagsledamöterna återvänder till Arkadiabacken på måndag. Då blir det val av talmän, och också riksdagsgrupperna konstituerar sig igen. Med Svenska riksdagsgruppen åker vi till Hyvinge för att bland annat besöka Hyvinge svenska skola. Allmänheten är välkommen att träffa oss från kl 18.

Jag har njutit av januari månad. För en gångs skull har jag haft tid att också vara på ministeriet och jobba med en ”normalare” takt. Ändå har jag hunnit med mycket. Besök på ett flertal företag såväl i Österbotten som i Raseborgstrakten. En halv dag i Helsingfors fängelse, advokatdagarna, förvaltningsdomstolsdagarna, Kyrkans Ungdoms samling i Karis, besök i Pargas osv.

Vi har en arbetsdryg vårvinter framför oss. Det är säkert. Ekonomin kommer att vara det stora samtalsämnet, eller borde åtminstone vara det. Glöm EU-folkomröstning – helt onödigt att sätta krut på en sådan debatt. Mycket fruktbarare att i sället fokusera på hur vi höjer sysselsättningen, skapar gynsammare klimat för företag att växa och hur vi kan förbättra folkhälsan.
Det är dags att inse att ju bätre folkhälsa- dess bättre konkurrens kraft – och mera välmående i vårt samhälle. Alla mår vi bra av – just det – att få må bra.

Slutligen, ett fungerande rättsväsende med oberoende domare och åklagare, är en av de viktigaste hörnstenarna i ett demokratiskt samhället. Det man kanske inte så ofta tänker på, är att rättstaten också är den bästa garanten för tillväxt. Bland annat därför är det så viktigt att alla länder i EU skulle satsa på att leva upp till att genomgående värna om ett fungerande, rättvist och obundet domstolsväsende. Självfallet är medborgarnas rätt till ett fungerande rättskydd, som bygger på lag och på respekt för de mänskliga rättigheterna det viktigaste.

Annons