Polisutbildningen på svenska måste tryggas!

Rgeringsprogrammet är solklart. Polisutbildningen på finska och svenska skall tryggas. Skrivningen ger ingen som helst öppning för något annat alternativ.

Därför måste naturligtvis det som görs, eller det som man låter bli att göra, visavi den svenska polisutbildningen stå i samklang med regeringsprogrammet. Under höstens lopp blev frågan aktuell. Farhågan om att den svenska utbildningen kan komma att lida om man ändrar systemet med möjligheten att köpa in undervisningstimmar av verksamma poliser och andra experter lyftes upp.

En liten utbildningsenhet med tre lärare är naturligtvis beroende av förstärkning för att utbildningen som helhet skall kunna mäta sig med den finska motsvarande. En liten enhet är naturligtvis också mycket mera sårbar än en större.

Behovet av att trygga tillgången på poliser med mycket goda kunskaper i svenska (och finska) är stort. Det handlar i förlängningen om polisens möjligheter att kunna leva upp till varje finländares grundlagsenliga rätt att i samröre med polisen kunna använda sitt modersmål.

Därför är det bra att inrikesministeriet och polisstyrelsen enligt dagens nyheter (ÖT 28.1.2012) signalerar en vilja att på nytt granska arvodesfrågan gällande utomstående föreläsare i den svenska polisutbildningen.

Den svenska polisutbildninegn är betjänt av arbetsro och framtidstro !

Annons

Gott Nytt År 2012 – lite skvalp i dammen gör gott !

Inleder det nya året med semster. Känns gott. År 2011 var oerhört händelsrikt och intensivt. Inget talar för att 2012 skulle bli mindre arbetsdrygt. Men det är ju det som gör politiken och samhällsbygget så intressant. Man hinner inte få långtråkigt.

För var och en är det hälsosamt att varva ner och låta tankarna flyga. En skidtur till exempel är oerhört avkopplande eller en längre promenad med hunden. Jag skall unna mig åtminstone det ena idag. Kanske kommer det då några nya kreativa tankar t.ex kring Högskoleutbildningen i Svenskfinland.

En tanke som redan under förmiddagen slagit mig, då jag lyssnat till intervjun med Barbro Schaumann, är att vi måste vara oerhört rika i vårt land på kultur och konst. Varför ? Jo, om Jakobstad nu är den minst lämpliga orten för konst och kulturutbildning – ja då har vi det verkligen gott ställt. Det innebär ju att hela det övriga Finland är ännu mycket bättre rustat på detta område, som ju hos oss har fött en hel del nationellt kända kulturpersonligheter.

Vi kan börja med Runeberg, född i Jakobstad och Topelius från Nykarleby. Vi kan lyfta fram Lars Hulde´n, Lars Sund och Wava Sturmer. Alla dessa visserligen författare. Men ta då sången och musiken. Sören Lillkung, syskonen Wingren, Emma Klingenberg , Erik Nygård, Nina Lassander, Dennis Rönngård – bara för att nämna några inom musik o teater. Och unga lovande kostnärer finns det gott om. Ann Bäck, Tanja Aumanen, Simon Gripenberg mfl. Jag kunde nämna många fler..

Sedan förstår jag ju inte riktigt kopplingen till Bibelbältet. Men kanske jag inte behöver förstå. Eller kanske jag helst inte vill. För den kopplingen andas en underton av att vissa människor förstår sig mera på kultur än andra….

Jakobstadsregionen med sina ca 50.000 invånare, varav 75 % med svenska som modersmål har tillsammans med Karleby närmare 45.000 finlandssvenskar. Det motsvarar i sig en medelstor stad i vårt land.

Det är bra att utbildningsfrågorna diskuteras. Ännu bättre är det om det kan ske med goda argument. Dags för en promenad med hunden !