Aktuella axplock !

Det händer mycket varje vecka, som väcker tankar och kommentarer. Jag har tyvärr inte haft tid att uppdatera min blogg på länge, men nu skall jag ta mig i kragen.

Just nu lever vi i ytterst osäkra tider. Frågeställningarna och osäkerhetsmomenten kring ekonomin är många. Det som sker på den globala arenan, har direkta effekter på vårt exportberoende land. Också kommunfältet upplever nu större bekymmer än tidigare med att budgetera inför de kommande åren. Det gäller nu att hitta förtroende för varandra på den internationella arenan, mellan länder och mellan banker. Det ligger i allas intresse.

Frågan om tvåspråkiga skolor, dök upp senaste vecka. Visst, vi behöver stöda förståelsen mellan språkgrupperna och vi behöver bygga broar mellan finska och svenska barn. Men vi måste inse, att det för svenskans framtid i vårt land är oehört viktigt med svenska skolor som stöder den finlandssvenska kulturen och identiteten, och alldeles speciellt på orter där svenskan är i minoritetsställning. Däremot finns det goda exempel på fungerande språkbad i Vasa och Jakobstad. Den modellen är värd att utveckla.

Presidentvalet börjar göra sig påmint, på olika sätt. Bra är att frågor om tolerans, mänskliga rättigheter och respekt för parlamentarismen och demokratin tar plats i debatten. Det behöver vi i detta land just nu.

Och apropå jämlik och rättvis behandling av alla. Jag har inte blivit klok på logiken då det gäller bedömningen av studentexamensprov för studerande med dyslexi. Det lär vara så att läs- och skrivsvårigheterna beaktas enbart i bedömningen av ett prov. Men har man dyslexi, försvinner den inte då ett ämne skrivits. Ofta är det så att speciellt modersmålet och språken vållar problem. Med tanke på studerandens rättsskydd och likabehandling, vore det skäl att ompröva dessa regler.

Annons