När ondskan slår till

Det är förfärligt. Det som hänt i Norge. Att en person får för sig att gå till attack mot sitt eget land, sin regering och helt oskyldiga männsikor.

Attentatet är en attack mot det öppna samhället, mot demokratin mot åsiktsfriheten. Hur kan man annars förklara, att han ger sig på unga mänsiksor med framtiden framför sig, som dessutom vill vara med och påverka samhällsutvecklingen. Att ge sig på statsministerpartiets ungdomsorganisation, för att visa sitt missnöje och kallt slakta de stackars unga ute på ön – je det är oförsvarligt, det är obegripligt och det är synnerligen ynkligt. och hur har en människa som denna gärningsman tänkt att hans ideal samhälle skall se ut ? Vad skulle det bygga på ? Terror, rädsla och hot ?

I all denna ofattbara tragedi, som utspelat sig i vår omedelbara närhet, finns det bara en väg framåt. Det är att fortsätta stå upp för det vi tror på. Det öppna samhället, vår demokrati och vare mänskans lika värde.

Annons

Fyra veckor som minister

Regeringsförhandlingarna slutade lyckligt, och Katainens första regering såg dagens ljus för fyra veckor sedan.

För mig blev det en stor förändring, och takten i början med behandling av regeringsprogrammet jämsides med det egna ministeriets budgetförslag var intensiv. Riksdagen fick sin välförtjänta semester i början av juli, medan regeringen fortsatt sitt arbete.

Media har varit på alerten, och sgs varje dag har man lyft upp något nytt tema. Det har handlat om allt från straffskalorna för sedlighetsbrott till snabblån, valllagen, frivillig kemisk medicinering av grova sex-förbrytare, behovet av vittnesskydd mm. Till en del märks det tydligt att det är högsommar och man har ont om nyheter. Å andra sidan ser jag ett klart behov av  att vi vågar diskutera för samhället och individen känsliga och svåra frågor.

Bland de mera lättsamma inslagen under de senaste veckorna, var deltagandet i öppningen av Tangomarkkinat. Debatten mellan regeringspartierna och oppositionen under Pori Arena, var också intressant att vara med om, fastän det svårt att få komma till tals…

I början av den här veckan delot jag i mitt första informella möte för EU:s justitieministrar i Gdansk. På agendan brottsoffrens ställning och en Europeisk sk skyddsorder samt ett civilrättsligt alternativt avtalssystem i första hand avsett för näthandel. Gällande det senare har vi stora dubier. Finland vill inte försämra konsumentens ställning, inte heller få ett system som är svårt för konsumenten att förstå. Vill vi öka näthandeln mellan länderna, borde vi noga analysera vari bekymren ligger idag. I första hand tror jag inte det handlar om juridiken, utan om språk och förtroende.

Idag är en viktig dag för hela Europa. Vi måste få en lösning på Greklands frågan och vi måste klara av att fatta beslut inom unionen som på ett trovärdigt sätt kan lugna marknaden.