Stora sjukhus är inte alltid vackrast!

Jag blev glad när jag läste om undersökningen som forskningsprofessor Elina Hemminki har gjort för THLs del där hon kommer fram till att det ur hälsosynpunkt inte är positivt att förlossningarna koncentreras till färre och större enheter.

Du kan läsa det finska pressmeddelandet på institutet för hälsa och välfärd THLs hemsida här: http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tiedote?id=25573

Därför skall man inte fatta förhastade beslut. Stora sjukhus är inte alltid vackrast!

Annons