Tack Elisabeth Rehn !

Ett stort Tack till Elisabeth Rehn för att du kom och delade med dig av dina erfarenheter av fredsarbete ute i världen. Dagens eftermiddagsseminarium  på Optima var välbesökt och stämningen på topp.

Med intresse noterade jag att vår tidigare försvarsminister skulle ha valt en annan politik i förhållande till Libyen än den som nu förespråkas av vår utrikespolitiska ledning. Det var inte för att Hornetarna skall finnas bara för övning, som de skaffades. Och hur kan det komma sig att det kan ta 30 dagar att få dem i beredskapsskick ! Finland borde vara med då FN kallar och delta  för att få ett snabbt slut på inbördeskriget, det var  Lillans klara budskap.

Annons

Skandal med översättningslapsus i studentexamen

PÅ dagens ÖT kan vi ta del av nyheten att en felöversättning gjorde en fysikfråga obegriplig för svenskspråkiga abiturienter. Det är faktiskt skandal. Våra abiturienters rätsskydd kräver att de får en likvärdig behandling som de med finska som modersmål.

Nu har flere suttit och grunnat på frågeställningen och försökt lösa uppgiften, och sedan gett upp. Andra har skrivit en annan uppgift som upplevdes svårare, än den man pga översättningsfelet inte kunde lösa. Att ”golv” felaktigt  översatts till ”vägg” , kan faktiskt för någon abiturient ha en avgörande betydelse för hur vitsordet i fysikprovet utfaller.

Nu krävs stor ödmjukhet av studentexamensnämnden för att rätta till sin blunder, i samabnd med bedömningen av fysikprovet som helhet. De svenska abiturienterna får på riktigt inte bli lidande.

Dags för Folktings-session

Folktinget samlas till session i Karleby lördag-söndag 12-13.3.  Tema nummer ett kommer förstås att vara Ahtisaari-gruppens förslag till handlingsprogram.  Har skrivit mitt inledningstal och ser fram emot ett riktigt ”gorrbra” veckoslut i Karleby. Jag skall t.o.m övernatta där. Inte allt för ofta man gör det i grannstaden:)

Ahtisaari satte ner foten !

För någon timme sedan avslutade vi presskonferensen på Folktingets kasnli. Dagens stora händelse, och en historiks sådan för Folktinget. Där presenterades Handlingsprogrammet för ett Finland med två nationalspårk som styrgruppen under ledning av president Ahtisaari jobbat fram under de senaste 9 månaderna.

I programmet ingår 25 åtgärdspunkter. Styrgruppen vill dels se en övergripande, långsiktig språkstrategi för våra nationalspråk och dels en konkret handlingsplan för regeringsperioden 2011-2015. För att förverkliga detta behövs en minister med ansvar för nationalspråken ! Ett uppdrag som tex kunde kombineras med justitieministerns.

Styrgruppen vill också se en tidigareläggning av språkundervisningen, två obligatoriska språk i studentexamen förutom modersmålet. Mera fokus på de kommunikativa färdigheterna, språkbad och språkduschar.

Hela handlingsprogrammet med alla 25 punkter finns på Folktingets hemsida www.folktinget.fi . Handlingsprogrammet finns också att få på finska.

President Ahtisaari var synnerligen klar i sina stälnningstaganden. Svenskan har för honom öppnat dörrar, och det nordiska sammanhanget kan inte nog betonas. Grundlagens stadganden om att landet har två nationalspråk är odiskutabel.

Han har också igår och i förrgår träffat samtliga partiledare förutom Vänsterförbundets och Sannfinländarnas som inte haft tid.

Målet är nu att i regeringsförhandlingarna få genklang för allt det som Ahtisaarigruppen föreslår.

En dag som denna känns det gott att vara ordförande för Folktinget ! Tack president Ahtisaari och Tack till alla andra medlemmar i styrgruppen, samt till vår duktiga programchef Markus Österlund.

Grattis på kvinnodagen !

Idag har vi en superkombination. Internationella kvinnodagen och fastlagstisdag. Det finns mycket att göra ännu för att förbättra situationen för världens kvinnor och barn. I Finland är vi rätt lyckligt lottade, men inte heller här kan vi slå oss för bröstet. Arbetet med lika rättigheter för kvinnor och män måste fortsätta på alla plan.

Mindre våld, mer kärlek är det som behövs. Omsorg, hänsyn och respekt för det andra könet från liten till stor.

Finland skall fortsätta satsa på en biståndspolitik, där kvinnorna och flickorna sätts i focus. Skola och utbildning är nyckeln till ett mer jämlikt samhälle.

Progress for women is progress for all, sade den tidigare FN-generalsekreteraren. Han hade så rätt.

Svårt med alkoholreklam…

… ja det blev det mellan centern och kok. Tyvärr. Vi hade behövt få en skärpning då det gäller marknadsföringen av alkoholprodukter med målgruppen barn och unga. Igår på frågetimmen ställde jag frågan till ministrarna Risikko och Rehula, om barn och unga skulle ta skada av att alkoholreklamen skulle förbjudas under nästa riksdagsperiod. All tobaksreklam är ju som känt förbjuden. Något klart svar blev det inte från det hållet.