Besk medicin av Sannfinnarna

Nu har vi då fått se Sannfinländarnas valprogram. Vissa likheter finns också med andra, även med SFP. Många är nu  beredda att höja kapitalskatten till 30 %. Men, men synen på mänskan, rättvisan och humanismen – ja den tycks ha sin egen sannfinländska passform.

Då det gäller det svenska, är det besk medicin Soini serverar. Man skall spara stora summor på att slopa svenskan i de finska skolorna. Uppenbarligen vill man inte satsa på skolan och ökade språkkunskaper.  Tydligen ser man inte heller att Sverige just nu är vår största handelspartner, att det för individen är en konkurrensfördel att kunna båda inhemska språken och att språk över lag öppnar dörrar. Att många lärare i den finska skolan skulle bli utan jobb tycks inte heller bekymra det minsta.

Sedan vill man gå åt Svenska Yle med storsläggan. Resonemanget är tydligt. 6 % skall räcka, för dem som är sådär 6 % av befolkningen. Men hallå – vi har faktiskt alla 100%:iga behov, också av public service, oberoende om vi talar svenska eller finska som modersmål. Och det här landet har en lagstiftning som utgår från att bägge språkgruppernas samhälleliga och kulturella behov skall tryggas enligt enahanda grunder ! I Soinis framtids Finland skulle Radio Vega och den lokala nyhetsbevakningen samt Radio Extrem helt säkert vara på fallrepet. För att inte tala om FST. Men kanske man också tänker att finlandssvenskarna skall få en Tv-avgift som är 6 % av den som den övriga befolkningen betalar, eller ?

Den sannfinländska rättvisan och jämlikheten tycks gälla bara vissa utvalda. Det skall bli ett sant nöje att få möta detta gäng i kommande valdebatter.

Annons

Om 2 månader….

… ja då vet vi hur det gick i riksdagsvalet 2011. Och då får vi facit. Hur väl stämmer gallupar överens med verkligheten på valdagen. Vi har synnerligen intressanta veckor framför oss. Riksdagen sitter till 15.3 och många lagar skall ännu klubbas igenom. Därefter får vi se en intensiv debatt, det är jag helt övertygad om.

Ärlighet varar längst, också i politiken. Därför kommer det också att ha betydelse på vilket sätt vart och ett parti når sitt valresultat.

Den stora frågan är – Ett hurudant Finland vill folket ha ? Ett land som sluter sig inåt och avsäger sig en rad internationella överenskommelser, går tillbaka till marken och tar sikte på ett enspråkigt finskt Finland. Eller ett Finland som är öppet mot omvärlden, som bygger på medmänsklighet och tolerans, som uppfattas som en påltilig part i internationella sammanhang och som är stolt över sina två nationalspråk och all den rikedom det innebär.

Håll tassarna borta från min text, ÖT

Jag blev minst sagt förvånad, då jag ikväll fick tag i dagens ÖT. Den kommer sent till riksdagen. Hur som helst, den insändartext jag sände in igår, hade man gått och petat i med den påföljd att det blev helt fel. Man hade bytit ut orden euro/invånare till procent !  Själva insändaren handlade om att Jakobstads och Vasas vårdkostnader ligger på samma nivå.

Därtill hade man strukit mina sista meningar. Hoppas tidningen nu korrigerar missödet. Det är inte roligt att se sin text i förvrängd form, och allra minst då det gäller viktiga faktauppgifter.

Jakobstads BB:s framtid

Förr födde man barn i bastun. Nu går man en diskussion om hurudana krav det kommer att ställas på framtidens förlossingsverksamhet. Centraliseringsiver finns på många nivåer i vårt land, såväl nationellt som lokalt.

Idag finns det 12 sjukhus i landet med färre än 1000 förlossningar. Intressant är att enligt THL:s färska studie, är mindre förlossningsenheter inte sämre än större. Att man stängt mindre enheter under de närmaste åren, har tvärtom medfört att antalet förlossningar på landsvägen ökat från ca 20 i året till runt 60 !

Vad gäller Jakobstads BB:s framtid, vore det önskvärt att inte rusa iväg och föregå lagstitning som inte finns. Någon sådan förordning som det hänvisats till i offentligheten från sjukhusledningens sida, finns inte. Ingen kan säga hur den kommer att se ut heller eller när den kommer. Antaganden kan man ha, men fakta borde vara det som ligger till grund för allt beslutsfattande, såväl lokalt som nationellt.

Enligt min mening är det att kraftigt föregå händelserna , att nu börja avisera en stängning av BB. Tvärtom skall vi slå vakt om det vi har och kämpa för det.

Miljötillståndet för muddringen av Jstads farled

Blev uppringd senaste vecka fredag av den tjänsteman som bereder ärendet. Han beskrev processen, och tidtabellen. Fick löfte om att beslutet om mijötillstånd för muddringen av farleden till Jakobstads hamn kommer inom den närmaste veckan. Det tackar vi för.

Saken är oerhört viktig för näringslivet och för regionen. Fördjupningen av farleden från 9 meter till 11 meter finns med i årets statsbudget, och nu gäller det att komma till skott.

Valmaskinerna laddas !

Har idag fyllt i den första valmaskinen. MTV3. Nästan för ambitiös. 50 frågor är mycket. Såväl för kandidaterna att svara på men också för dem som maskinerna är tänkta för. 20-30 frågor skulle räcka.

Det är ju i o för sig frivilligt att svara. Och det är i högsta grad frivilligt att som väljare kolla på en valmaskin vad olika kandidater tycker.