Allt familjevåld under allmänt åtal !

Äntligen har vi i riksdagen fått godkänna lagändringen som gör att också lindrig misshandel i närståenderelationer skall lyda under allmänt åtal.

Vi var eniga i lagutskottet. Vi behöver markera att alla slag av våld mot kvinnor och alla typer av familjevåld är oacceptabelt. Tidigare har lindrig misshandel varit ett målsägandebrott, vilket betytt att åtal kunnat väckas bara om den misshandlade anmält det. Nu ändras alltså detta. Också alla fall där den som utsätts för våld är under 18 år, skall härefter lyda under allmänt åtal.

Annons

KD:s förundran över SFP:s kandidater

I dagens HBL kan man läsa att KD förundrar sig över SFP:s kandidatlista i Österbotten. Underligt ! De saknar en moralkonservativ kandidat bland våra 17 kandidater i Vasa valkrets. Har de gett upp hoppet, undrar Kallis!  Nånej. Vi kommer att göra ett strålande val. Minst 50.000 röster och minst 4 mandat är målet.

Vår politik bygger på en kristen värdegrund. Däremot är vi måna om att inte blanda ihop politik och religion. Jag vill inte använda Jesus för politiska syften.

Pennor mot svenska, finska, matematik, religion…?

Dagens botten-notering i kampen mot ett tvåspråkigt Finland står Samlingspartiets ungdomsorganisation för. Att börja trycka upp och dela ut pennor i skolorna med budskapet att svenskan skall bort, är osmakligt så det förslår. Minister Stubb viftar bort det med att skämta om att det borde finnas sådana pennor på svenska också. Rätt billigt, faktiskt ! Ett klart avståndstagande hade varit på sin plats – men nej. Det passar säkert inte in i ”imagen”.

När skall vi få se pennor med texten ”Bort med historia, matematik, kemi, religion…I skolan skall allt vara frivilligt – annars är det inte kul ”.  Nej- bevare mig. Det vi behöver är mera språk i skolan, inte mindre ! Mera allmänbildning, inte mindre. Mera förståelse – inte mindre !

Nu går det för långt – fru statsminister!

Nu måste jag säga att jag fallit av kärran. Hur är det möjligt att sittande statsminister fortfarande hävdar att grundlagsutskottet gjorde fel beslut i Karlebyfrågan! Är hon själv vår främste grundlagsexpert ? Och vad värre är – hur är det möjligt att man i den positionen talar för att riksdagens grundlagsutskott efter nästa val borde besättas med ledamöter som är beredda att låta  andra rättigheter gå över de språkliga ? Vad är nu detta för resonemang ? Tankarna går till någon helt annan form av statsskick än en nordisk demokrati.

En statsminister skall följa grundlagen, respektera grundlagsutskottet och riksdagen. Inte nonchalera och sätta sig över. Och allra minst önska sig en sammansättning i grundlagsutskottet som är manipulerbar, i enlighet med statsministerns vilja. Då drar vi botten under all trovärdighet för lag och rätt, ja för hela vårt statsskick. Dags att byta skor  fru minister ? De nuvarande tycks vara för stora!

Harri Holkeri fick Foktingets guldmedalj

Jag hade  idag den stora glädjen och äran att överräcka Folktingets förtjänstmedalj i guld till vår tidigare statsminister Harri Holkeri. Det skedde vid Foktingets Svenska Dagen mottagning i Helsingfors stadshus.

Vid samma tillfälle premierades också en del av årets Folktingsmedaljörer. I morgon blir det mera medaljregn i samband med huvudfesten i Lovisa och festerna i Åbo och Karleby som Folktinget också arrangerar. Det finns många som i sitt dagliga jobb och på sin fritid, helhjärtat jobbar för det svenska och det tvåspråkiga  i Finland. Hälften av årets 16 medaljörer har finska som modersmål ! Så visst finns det också på finskt håll stöd för svenskan.

Årets Bojan Sonntag stipendium fick också en mycket värdig mottagare i Svenska.nu- projektet. Ordförande Paavo Lipponen var märkbart tagen också han av denna utmärkelse. Och visst var det roligt att de som jobbar med projektet med Kai Jaskari i spetsen var med och tog emot stipendiet. Nu blir det ännu flere finska skolor som kan få glädje av t.ex kocken Michael Björklunds svenska lektioner.

Allt som allt, härlig stämning var det i stadshuset i Helsingfors.