Fotbolls-sorg !

Klart att vi är besvikan över att Finland förlorade 1-2 mot Ungern i går. Högst sannolikt gick drömmen om ett slutspel i EM upp i rök då slutsignalen ljöd. Jakten på syndabocken är också i full gång. Naturligtvis går blickarna till tränaren. Men, men det är nog att göra det lite för lätt för sig. Knappast blir något bättre av att låta Baxter gå.

Nu gäller det att samla sig och blicka framåt. Bygg upp ett framtidslag på den goda stomme som nu redan finns och ge nya unga gossar en chans att komma in i stället för ”gamlingarna”. Jag tror visst att det finns framtidshopp också för vårt fotbollslandslag.

Utdimitterad från försvarskursen

Idag var sista dagen på den nästan 4 veckor långa nationella försvarskursen som jag gått. ”Still confused, but on a higher level” beskriver väl känslan just nu. Vi lever i en otroligt komplex värld, där samhället blivit allt sårbarare och där hotbilderna idag är helt andra än någonsin tidigare.

Samtidigt har jag blivit styrkt i min uppfattning, att mycket då det gäller säkerhet och beredskap fungerar väldigt väl hos oss. Och fortfarande är det nog så, att Finland hör till de säkraste och tryggaste platserna i världen. Den positionen skall vi slå vakt om.

Farligt grönt flummande i språkfrågan !

De gröna har ett märkligt recept för att förbättra svenska-kunskaperna. Hur blind kan man bli – deras förslag att slopa den sk tjänstemannasvenskan skulle leda till en helt orimlig situation. Märkligt att detta Gröna gäng inte lyssnar på sin minister och partiordförande eller sin gruppordförande. Det är samtidigt skrämmande. Vem är det egentligen som styr de Gröna då ?

Idag krävs nöjaktig förmåga att förstå svenska av tjänstemän i finska enheter. Det är faktiskt inte ett speciellt högt krav. I tvåspråkiga enheter med finska som majoritetsspråk krävs därtill i regel nöjaktig förmåga att kunna tala och skriva svenska. Inte heller det är ett för högt krav. Rimligt är ju att tjänstemän också skall kunna ta del av svensk och nordisk text, det här kan vara nödvändigt redan för att klara av sitt jobb på ett bra sätt.

En helt annan sak är att myndigheterna sedan skall se till att det finns folk i servicekedjan som de facto kan ge service på såväl finska som svenska åt den enskilda medborgaren. Där krävs bättre framförhållning vid rekryteringen. Den biten skulle på inget sätt bli enklare med en slopad tjänstemanna svenska.