Farligt grönt flummande i språkfrågan !

De gröna har ett märkligt recept för att förbättra svenska-kunskaperna. Hur blind kan man bli – deras förslag att slopa den sk tjänstemannasvenskan skulle leda till en helt orimlig situation. Märkligt att detta Gröna gäng inte lyssnar på sin minister och partiordförande eller sin gruppordförande. Det är samtidigt skrämmande. Vem är det egentligen som styr de Gröna då ?

Idag krävs nöjaktig förmåga att förstå svenska av tjänstemän i finska enheter. Det är faktiskt inte ett speciellt högt krav. I tvåspråkiga enheter med finska som majoritetsspråk krävs därtill i regel nöjaktig förmåga att kunna tala och skriva svenska. Inte heller det är ett för högt krav. Rimligt är ju att tjänstemän också skall kunna ta del av svensk och nordisk text, det här kan vara nödvändigt redan för att klara av sitt jobb på ett bra sätt.

En helt annan sak är att myndigheterna sedan skall se till att det finns folk i servicekedjan som de facto kan ge service på såväl finska som svenska åt den enskilda medborgaren. Där krävs bättre framförhållning vid rekryteringen. Den biten skulle på inget sätt bli enklare med en slopad tjänstemanna svenska.