Visst skall vi ha allmän värnplikt !

Jag är mitt uppe i en nationell försvarskurs, som tar all tid från morgon till kväll. Därför har också bloggen stått stilla. Men oerhört intressant och lärorikt. Nästa vecka blir det några dagar i Obbnäs. Tidigare har vi bl.a besökt pansarbrigaden i Parola och flygflottiljen i Satakunda. Sätt därtill Helsingfors polisen, räddningsväsendet, gränsbevakningen, skyddspolisen, Yle , Nestes raffinaderi i Borgå etc + åtskilliga föreläsningar så förstår ni spännvidden på det hela.

Också utan denna kurs, hade min åsikt varit att vi behöver ett trovärdigt försvar. Jag har inte precis blivit mindre övertygad. Klart är också att vi skall stå fast vid den allmänna värnplikten. En yrkesarme´skulle bli mycket , mycket dyrare. För att ha råd att skaffa moderna försvarsmateriel är det ändå nödvändigt att se på helheten. Kanske är det så att vi kunde klara oss utan någon av dagens brigader. Kanske är det så  att tiden i arme´n kunde förkortas något.

Jag tycker också det är helt på sin plats att flickor i framtiden skulle kallas till uppbåden. Men sen skall det vara frivilligt för dem att välja om de vill ”rycka in” eller inte.

Annons

Svenska valet – vem vinner ?

Blir intressant att se hur det går i Sverige på söndag. Gallupar är en sak, valdagen avgör. Oroväckande är Sverigedemokraternas framfart. De kan faktiskt få en vågmästarroll mellan de två huvudblocken. Tror ändå att Alliansen ror hem segern. Salin har inte övertygat. Wetterstrand är duktig, men kan knappast rädda vänsterblocket. På söndagkväll är vi klokare.

En ny era för Nokia

Finland fick idag en ny pensionär och en ny VD för Nokia. Samtidigt vänds ett blad i bolagets historia då VD:skapet övergår till en utlänningen. Åtminstone de första intrycken som förmedlats via Tv-nyheterna verkar positiva. Stephen Elop förefaller vara en positiv person med mycket energi.

Det kan nog bli riktigt bra det här.

Vad gäller O-P Kallasvuo får man önska honom lycka till med sina fortsatta uppdrag. Har säkert inte varit någon enkel sits den senaste tiden.

Oundvikligen kommer jag att tänka på diskussionen om pensionsåldern. För att få en större förståelse bland folket, borde också näringslivets toppar föregå med gott exempel. Att från EK håll tuta ut budskapet om behovet av längre arbetskarriärer kräver för att bli trovärdigt också att man lever som man lär. Kallasvuo kan naturligtvis inte beskyllas för att han fick gå. Det är inte det jag avser. Men principen i sig är ack så viktig. Det man kräver av andra, skall man också kräva av sig själv.

Lycka till Elop !

Karleby, svenskan och centern

Höstsessionen fick minsann en dramatisk start. Underbart skönt att det vi jobbat för och trott på i Karleby frågan nu burit frukt. Vägen har varit lång och mödosam, och upplösningen oerhört dramatisk.

Jag förstår väl att centerministrarna är besvikna. Men att man låter det gå ut över oss svenskspråkiga och SFP är svagt.  Faktum är att de haft tillgång till såväl grundlagsutskottets och JK:s utlåtanden i närmare ett år. De borde ha varit sista spiken i kistan redan då. Man hävdar och vill fortsätta hävda att landskapets vilja borde ha blivit gällande. Men hur var det då med alla de övriga ca 40 utåtandeinstanser som man hörde? Var blev respekten för dem. För faktum var ju att den stora majoriteten, bland dem Karleby stad, fleratlet ministerier, Österbottens TE-central och Handelskammare mfl var för det södra alternativet. Redan dessa utlåtanden borde i begynnelsen av processen ha varit tillräckliga. Argumenten som ingick i grunderna för hela refomen, om att bygga på  enhetliga pendlingsområden och sätta företagens och kundernas behov i centrum, ja de argumenten glömde man helt eller blundade medvetet för. Historiska, geografiska, näringspolitiska, kulturella och språkliga skäl talade alla för syd ! Hade minister Kiviniemi i begynnelsen meddelat att enbart landskapens vilja för henne är avgörande- ja då hade hon ju inte behövt begära utlåtanden av alla övriga ca 40 utlåtandegivare.

En anmärkningsvärd omständighet i sig sen är att av Mellesta Österbottens landskapsstyrelses ledamöter röstade 2 mot sina egna politiska lokal- och regionalorganisationers vilja. Dvs KD:s och Samlingspartiets representanter valde den omdemokratiska och själviska vägen att rösta på annat sätt än det egna partiet önskade. Därmed fick man till stånd en knapp majoritet. Dvs utan detta trixande hade också landskapet stött syd.

I Finland har vi ingen författningsdomstol utan hos oss har riksdagens grundlagsutskott den uteslutande rätten och förpliktelsen att tolka grundlagen. Ingen, inte ens en statsminister kan ställa sig över den. Likaså har vi en justitiekansler som övervakar lagligheten i statsrådets beslutsfattande. Dessa bägge laglighetsväktare skall respekteras inte nedvärderas.

Då man förlorat en match är det kanske enkelt att söka syndabocken någon annanstans än i det egna agerandet. Ofta får domaren ta emot en massa skäll. I Karlebyfrågan har såväl grundlagsutskottet som JK fått agera domare. Sällan brukar man ändå kräva att spelreglerna skall ändras, för att nå sitt eget mål. Grundlagen har visat sin styrka nu, och det är inget fel på den. Jag är också glad att såväl minister Kiviniemi som Pekkarinen låtit förstå att de inte vill få till stånd en ändring av svenskans ställning som nationalspråk. Men att demonstrera med att inte tala svenska inför svenskspråkig press – ja det är barnsligt. Och att som statsministern plötsligt inte hitta argument för att lära sig svenska – då man dessutom råkar vara på statsbesök i Sverige och kan ge intervjun på flytande svenska- ja det övergår nog mitt förstånd. Men, men vi får försöka vara förstående och sätta också detta på besvikelsens stora konto.

Någon språkstrid vill vi inte ha. Det är det här landet inte förtjänt av. Därför värmde det mitt hjärta att  övriga partiledare, med Jyrki Katainen i spetsen igår gav sitt stöd för svenskan och dagens grundlag.På något sätt känns det som om centern i sin vånda skulle trampa mot Sannfinländarnas jaktmarker, då det gäller skolsvenskan, och det om något är bara att beklaga. Vill man hålla två nationalspråk, ja då krävs det också språkundervisning. Något som såväl riksdagens kulturutskott som grundlagsutskottet i flere repriser konstaterat.

Nu jobbar vi framåt.

Dagens nyhet..

….för mig var att den skyttebana vi har i Jakobstad är i toppklass i landet. Enligt många deltagare i Sporting-FM den bästa. Skoj att bekanta sig med en gren som jag faktiskt hittills närmast sett på TV. Förstår nog en del av tjusningen att skjuta lerduvor. Verkligt spännande blev det också då dagens tävlingars 2-4 platser avgjordes genom omskjutning.

Grattis också till JSF:s framgångar. Juniorerna med unga Korkea-aho i spetsen imponerade stort.