Urjala som föregångare i svenska

Det har varit tjockt med nyheter kring svenska undervisningen i de finska skolorna under senare tid. Ett av de trevligaste inläggen kom häromkvällen i MTV3:s nyheter från Urjala. Där har man lyckats väl och eleverna upplever det postivt att lära sig svenska och skriver också gärna svenska i studentexamen. En skola vars metoder och inlärningskoncept säkert kunde fungera som förebild för många andra finska skolor.

Annons

Riks 8:an hör hemma bland huvudvägarna

Trafikverket vill ha en klarar e prioritering av våra stamvägar. Det är i o för sig förståeligt. Men en titt på kartan som man skissat upp gör en inte glad precis. Hela kuststräckan från Björneborg till Uleåborg gapar tom på trafikverkets skiss, med ett litet undantag för sträckan Jeppo-Karleby. Så kan vi inte ha det. Riks-8:an hör hemma bland de vägar som bör ha högsta status i landet. Med tanke på all den tunga och exportinriktade industri vi har längs med kusten är inget annat acceptabelt.

Snabb budgetria

Vanligen brukar regeringen mangla budgeten ett par dagar. Nu gick det på en dag. Ändå var utgångsläget allt annat än lätt. Och inte kommer det att vara lättare nästa år heller. För pengar finns det aldrig tillräckligt i förhållande till behoven. Det är ju också därför som det blir svårt. Och speciellt svårt då man måste låna för att få det hela att gå runt.

Det goda i kråksången nu är ändå att vi lånar mindre än senast, så riktiningen är den rätta. Bland godbitarna i förslaget har vi Garantipensionen som kommer att träda i kraft från mars 2011. Den förbättrar de pensionärers ställning som har det allra sämst ställt. Också fint att barnbidragen etc indexbinds. Det har vi jobbat för länge. Tågbanan mellan Seinäjoki o Uleåborg skall också få sina 40 miljoner, och precis som Sfp krävde under svenska riksdagsgruppens sommarmöte kommer de nödvändiag 3 miljoner till för Östersjön o Skärgårdshavet. Muddringen av farleden till Jakobstads hamn är också med. Också det jätte viktigt.

Orolig är jag liksom mången annan för de ungas sits, och speciellt dem som är utan studieplats och utan jobb. Glädjande nog fick Stefan Wallin igenom ökade anslag för den uppsökande ungdomsverksamheten och ungdomsverkstäderna.

Tillbaka i stan

Livet återgår till vardagen. I morgon börjar skolorna och i kommunerna samlas styrelser och fullmäktige igen. Men vilken skön sommar vi haft, och vilken tur att vi ännu får njuta av sommarvärmen. Med god tur är det ännu varmt i havsvattnet nästa helg.

Dags att ta en tur ut i svampskogen. Med god tur kan vi hitta en och annan Karl-Johan. Att vi är lyckligt lottade i denna del av världen, det påminns vi om varje dag. Också i svanpskogen kan tanken gå till alla dem som just nu lider och har det svårt, inte minst i Pakistan.

Efterlyses: Bättre statlig service i Jakobstad

Att förbättra den statliga servicen behöver inte vara svårt och inte heller dyrt. Nu då det nya polis- och ämbetshuset tas i bruk i slutet av året, finns alla möjligheter att samtidigt förbättra servicen till befolkningen i Jakobstadsregionen. Fastighetsärendena överfördes från början av året från tingsrätten till lantmäteriverket, vilket betyder att Jakobstadsborna liksom den övriga befolkningen i regionen  idag får söka sig till lantmäteribyrån i Karleby för att t.ex.få sina lagfarter behandlade.

Det här kunde rättas till genom att man inrättar ett så kallat samservicekontor i det nya polis- och ämbetshuset, där ansökningarna kunde tas emot. Det finns många fastighetsägare i vår region, såväl lantbrukare, skogsägare och andra markägare och antalet fastighetsärenden i regionen är stort. Det motiverar att öppna ett samservicekontor, där lantmäteriverket är med.

Jag tycker  också att det skulle  vara naturligt att Österbottens Tingsrätt som kommer att få en ny sessionssal i det nya ämbetshuset, också skulle vara med i samservicen. På det viset kunde befolkningen i regionen  lämna in  ansökningsärenden och få ut handlingar på orten, utan att behöva anlita posten eller åka till Vasa. Tingsrättens kansli i Jakobstad stängdes  i samband med tingsrättsreformen som trädde i kraft 1.1.2010 , men sessionerna fortsätter i Jakobstad, vilket ju är bra. 

 Det är inte mer än rimligt att Jakobstadregionen  med sina ca 48.500 invånare har tillgång till den här typen av statlig service i sitt regioncentrum Jakobstad. Vi skall minnas att det i Jakobstad funnits såväl lantmäteribyrå som tingsrätt, men att Jakobstad i de senaste reformerna förlorat servicen till Karleby respektive Vasa. Den utvecklingen kan inte tillåtas fortsätta. Antalet statiga arbetsplatser i Jakobstad ligger i förhållandet till befolkningen redan på en mycket låg nivå.

 Jag är också väldigt glad för att Magistraten i Vasa och dess Jakobstadskontor samt  Österbottens Förbund ser positivt på samservicetanken. Förhoppningsvis ser  de ledande tjänstemännen inom Österbottens Tingsrätt och Österbottens Lantmäteribyrå i Vasa och Karleby  också  möjligheterna som en samservicebyrå i Jakobstad skulle medföra då det gäller att förbättra tillgången till service åt befolkningen.

Vackert Jaro !

Vi som satt i publiken på centralplan i Jakobstad, fick minsann valuta för pengarna idag. Jaro spelade ut Haka helt enkelt. Maestron på plan var utan tvekan Alexei Eremenko Junior. Hans bollteknik och spelöga är helt i en klass för sig. Men också de andra ”gossarna” spelade fint. En riktig lagseger – fotboll då det är som bäst!